Realizácia R.D. Čadca u Huľany

Naša firma dodala pre investora stavby kompletnú projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie.
Ďalej: návrh dizajnu domu, realizačnú dokumentáciu statika, podrobnú výkresovú dokumentáciu architektúry, tepelno technické posúdenie jednotlivých konštrukcií domu, konzultácie pri výbere pozemku osadenia .....Komentáre